què és Taral·la

TARAL·LA és una fira destinada a donar informació i formació sobre la música i la seva rellevància com a element educatiu.

Objectius

  • Donar valor a la música com a eina i estratègia educativa.
  • Compartir, aprendre i gaudir de les possibilitats educatives de la música.
  • Entendre la música com a part essencial de l’educació.
  • Oferir recursos per al treball interdisciplinari amb música i per a l’educació musical.