MªTeresa Costa

Moltes vivències amb recursos, eines, materials… que podré utilitzar en el meu dia a dia a l’escola. Motivació, alegria, joia de viure tot el que ens aporta la música