Objectius

 • Desenvolupament de l’expressió creativa: Fomentar la lliure expressió a través de la música i el moviment, permetent que els participants descobreixin i desenvolupin el seu propi estil artístic.
 • Estimulació sensorial: Proporcionar experiències multisensorials que enforteixin la connexió entre l’oïda, la vista i el tacte, promovent així la percepció i apreciació conscient de la música.
 • Desenvolupament motor: Millorar habilitats motores gruixudes i fines mitjançant el moviment corporal i la manipulació d’instruments musicals, contribuint al desenvolupament físic i coordinació motora.
 • Foment del treball en equip: Promoure la col·laboració i la comunicació entre els participants a través d’activitats grupals que involucrin la creació i execució conjunta de música i coreografies.
 • Incentiu a l’aprenentatge continu: Despertar l’interès per la música com a forma d’art, motivant als participants a continuar explorant i desenvolupant les seves habilitats musicals més enllà del taller.
 • Cultiu del gust musical: Desenvolupar l’apreciació per diferents gèneres musicals i estils, ampliant així el repertori musical dels participants i fomentant la diversitat cultural.
 • Connexió emocional: Explorar com la música pot ser una eina poderosa per a expressar i comprendre emocions, fomentant la intel·ligència emocional a través de la interpretació musical.

Continguts

 • Expressió corporal
 • Escolta activa
 • Percussió corporal
 • Entonació
 • Interpretació instrumental