Objectius

 • Desenvolupar la comprensió auditiva 
 • Entendre el cos com a principal instrument.
 • Aprofitar el moviment, el pes i l’energia com a mitjà per a interioritzar els aspectes musicals.
 • Reconèixer i estudiar la música com el llenguatge que és.
 • Comprendre què succeeix dins de la música- Generar espais per a la creativitat.

Continguts

 • La pulsació. El sentit del pols.
 • El pes de la música.
 • L’espai, així com les diferents altures.
 • El moviment estacionari i locomotor.
 • Frases: pregunta i resposta
 • La negra i les dues corxeres.
 • La improvisació, creativitat.
 • L’escolta activa.
 • L’aprenentatge a través del contrast, sigui estilístic, rítmic o harmònic.
 • La creació de patrons rítmics de manera individual.
 • L’experimentació de sonoritats segons el context. 
 • La importància del context.
 • Els sons: do i sol.