Objectius

Desenvolupar el descobriment i aprenentatge musical. Sentir la bellesa i el gust per la música mitjançant l’audició en directe de diferents instruments de vent, corda i percussió. Interioritzar la pulsació i sentir-la en el cos. Aprendre melodies populars catalanes i d’arreu del món.

Continguts

Escoltarem instruments d’arreu del món amb un viatge pel mar. Amb el tambor oceànic arribarem fins a Austràlia i descobrirem el diggerido i el farem sonar. Veurem els bols tibetans d’Àsia, l’ukulele de Llationamèrica, la darbukka d’Àfrica i d’Europa el saxo i el clarinet. Acabarem amb algunes danses europees i africanes.

Imparteix

WEB | Email