Objectius

Conèixer i experimentar una sessió d’estimulació musical TOTSONA per a infants amb necessitats educatives especials.

Continguts

Observació d’una sessió d’Estimulació Musical Totsona amb infants amb necessitats educatives especials

Bases, estratègies i disseny de les sessions d’Estimulació Musical Totsona per a infants amb necessitats educatives especials.

 

Un taller pràctic per viure i observar una sessió on les cançons es converteixen en un mitjà de comunicació afectiva i en una eina d’estimulació amb els infants amb necessitats educatives especials. Aquesta sessió amb una base musicoterapèutica busca objectius terapèutics i educatius. Les sessions d’Estimulació Musical Totsona suposen una model d’intervenció aplicable tant en el treball amb les famílies, amb les aules d’educació especial i amb la integració.