Objectius

L’objectiu del taller és oferir a les mares (i parelles) l’oportunitat de connectar amb l’embaràs i amb el futur nadó a través d’una experiència musical que afavoreix el vincle, estimula al nadó i promou un clima emocional adequat per a la gestació.

Continguts

La proposta es realitza a través de les següents tècniques, tot i que s’adequarà el màxim al grup, el nombre de participants i les seves necessitats:

  • Relaxació a través del moviment
  • Visualització creativa amb música
  • Cant prenatal
  • Bany sonor
  • Massatge vibracional

Imparteix

WEB | Email