Objectius

 • Conèixer el repertori de cançó popular i tradicional recollit a les comarques gironines.
 • Treballar la cançó des de l’òptica de la percussió, l’expressió, el moviment i i el joc.
 • Fer ús de les propietats del ritme i el llenguatge musical a través de la percussió corporal.
 • Desenvolupar el reconeixement, coordinació i percepció corporal.
 • Desenvolupar la creativitat, expressió corporal i sentit estètic a partir de seqüències, coreografies i jocs musicals.
 • Entendre el ritme com a recurs pedagògic i treballar la capacitat de concentració i atenció mitjançant la percussió corporal.
 • Potenciar diferents formes d’aprenentatge.
 • Assolir l’autoestima mitjançant l’autorealització, la planificació d’objectius i la participació en projectes col·lectius.
 • Potenciar les relacions interpersonals així com el desenvolupament intra-personal, la integració social i el reconeixement dels altres.

Continguts

 • Percussió corporal.
 • Expressió corporal i moviment.
 • Repertori “Càntut, cançons de tradició oral”.
 • La cançó com a suport tonal, estructural, rítmic i emocional.
 • Estratègies musico-terapèutiques.
 • Improvisació Sistematitzada SSM.
 • Tècniques d’aprenentatge d’imitació, pregunta/resposta i assaig/error.

Imparteix

WEB | Email