Objectius

• Treballar la cançó des de l’òptica de la percussió, l’expressió, el moviment i la posada en escena.

• Fer ús de les propietats del ritme i el llenguatge musical a través de la percussió corporal.

• Desenvolupar el reconeixement, coordinació i percepció corporal.

• Desenvolupar la creativitat, expressió corporal i sentit estètic a partir de seqüències, coreografies i jocs musicals.

• Entendre el ritme com a recurs pedagògic i treballar la capacitat de concentració i atenció mitjançant la percussió corporal.

• Potenciar diferents formes d’aprenentatge.

• Assolir l’autoestima mitjançant l’autorealització, la planificació d’objectius i la participació en projectes col·lectius.

• Potenciar les relacions interpersonals així com el desenvolupament intra-personal, la integració social i el reconeixement dels altres.

 

Continguts

• Percussió corporal.

• Expressió corporal i moviment.

• Repertori “Càntut, cançons de tradició oral”.

• La cançó com a suport tonal, estructural, rítmic i emocional.

• Estratègies musico-terapèutiques.

• Improvisació Sistematitzada SSM.

• Tècniques d’aprenentatge d’imitació, pregunta/resposta i assaig/error.

Imparteix

WEB | Email