Objectius

– Utilitzar instruments i materials diversos per acompanyar cançons i d’altres propostes.
– Experimentar possibilitats sonores del propi cos i d’objectes
– Fer ús de l’expressió corporal
– Realitzar breus patrons rítmics i de moviment amb el cos, els instruments i la veu.
– Acompanyar a l’infant a comunicar-se i expressar-se emocionalment a través de la música
– Mostrar respecte en el treball cooperatiu

Continguts

– La cançó com a com a estimulació i medi d’expressió emocional.
– Activitats de ritme per promoure el moviment, la interacció grupal i la vinculació.
– Propostes per a promoure l’escolta, l’ús del cos i de la veu.
– Proporcionar un marc que ofereixi estructura i creï un ambient de col·laboració i respecte