Objectius

Estimular al nen/a amb l’ajuda de la música, associada a diferents objectes. A més a més, es realitza un procés d’aprenentatge en què els pares creen un vincle més proper amb l’infant, ja que són ells els qui ensenyen directament amb la seva veu i els seus moviments.

El repertori i les activitats estàn perfectament escollides per al desenvolupament de nens/es entre 0 -2 anys i són accessibles tant per als pares com per als professors.

Continguts

Durant la classe treballarem activitats de motricitat, entrenament auditiu, relaxació, apropament als instruments de percussió menor i al ritme, així com activitats en anglès, entre d’altres.