Objectius

Donar eines pedagògiques per al desenvolupament d’una sessió d’estimulació musical primerenca per a treballar en família i solo amb els infants.

Continguts

Idees de sessió
Material per a la classe
Repertori ric i variat
Activitats per al desenvolupament de la classe
Gestió de les famílies i de les dinàmiques de grup