Objectius

– Ampliar el repertori de jocs musicals
Utilitzar el joc musical per a desenvolupar els paraments sonors: altura, timbre, durada i intensitat.
– Desenvolupar el sentit i la comprensió del ritme a través del cos i del llenguatge
– Estimular la comprensió musical, la memòria i la concentració a través del joc musical cooperatiu
– Millorar la dinàmica de grup.

Continguts

Ritmes i balls llatí americà
El joc com a font de desenvolupament motor, sensorial, cognitiu, emocional, creatiu,
El folklore com a ampliació del coneixement sociocultural.