Objectius

1. Incorporar la mirada interdisciplinària a l’educació musical.

2. Vivenciar i gaudir d’un procés creatiu.

3. Connectar la paraula, la música, el moviment i les arts visuals.

Continguts

1. Expressió, improvisació i composició a l’aula.

2.Integració de les arts.

3. La dimensió socioeducativa dels processos creatius en l’educació musical.