Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és descobrir sons que nodreixin la imaginació acústica i que incideixin en les emocions per donar-los un valor artístic. Per això, comptem amb l’art més efímer (la música), amb l’element més universal (l’aigua) i amb la infància. Una combinació bella, pura i infinita.

Continguts

  • Percussió corporal

Desenvoluparem aquesta disciplina tot buscant nous sons que ens recordin l’aigua. Donem valor a la percussió corporal i la tenim present durant tot el procés d’Ensenyament-Aprenentatge.

  • Instruments “aquafònics”

La música és un art compartida per tota la humanitat, que es materialitza de forma diferent en cada subjecte. Ens proposem enriquir i satisfer la curiositat dels participants i oferir-los nous instruments que estimulin la seva imaginació i que els permetin veure l’horitzó acústic una mica més lluny dels límits habituals.  Un instrument que il·lustra aquests nous horitzons és l’udu, un gerro de ceràmica amb un forat lateral. En determinades cultures, és molt freqüent introduir aigua dins l’udu i percudir-lo amb les dues mans: una a les parets del gerro, i l’altra, picant ràpidament al forat per tal d’aconseguir un so greu.

  • Música experimental

Els instruments de petita percussió són ideals per treballar la descoberta de nous sons relacionats amb l’aigua. Per exemple, tan sols introduint-los una mica d’aigua dins podem transformar el seu so estàndard i també podem obtenir glissandos.

  • Quotidiòfons aquàtics

Els instruments quotidiòfons permeten il·lustrar la idea que la intenció és el que genera l’art. Una cullera colpejant un got d’aigua amb intenció artística pot generar música, mentre que un violí fregat amb l’arquet sense cap criteri tan sols grinyola. Per això, explotar les possibilitats acústiques d’afonar a l’aigua objectes habituals com pilotes, bols, palles, etc. permet fer emergir noves visions del fet de “fer música” i, per consegüent, “fer art”.

Imparteix

WEB | Email