Objectius

Percebre de manera conscient els elements de l’entorn visual i sonor.
Respectar i valorar el patrimoni artístic de Catalunya com el cant improvisat i la música tradicional.
Explorar amb el moviment del cos per expressar-se a través d’elements musicals.
Participar en la interpretació de la cançons.
Gaudir de la interpretació i la practica de les activitats de dansa i d’instrumentació.

Continguts

Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació en les activitats de música i moviment.
Interpretació de cançons, danses.
Valoració del patrimoni cultural i artístic de Catalunya.
Interpretació de patrons rítmics amb boomwhackers.

Imparteix

WEB | Email