Objectius

4elements és el nom d’aquesta experiència que presentem: aire, foc, aigua i terra, són ara els protagonistes. Ells ens serveixen de fil conductor, a més d’excusa,  per a acostar els xiquets a la música, la improvització, la participació i l’expressió amb la finalitat de CREAR, APRENDRE I EXPERIMENTAR en tots els àmbits musicals.

Presentem aquesta experiència musical, amb dos motius: aprender del medi, fent dels sons de la natura un eix a l’aprenentatge que permet als xiquets reconéixer el món sonor que ens envolta i fer-ho a través dels sentits, acostant la música a través del moviment i els sentits, mitjançant pràctica musical.

Tot amb la percussió com a mitjà de comunicació: tambors, xilòfons, tubs, xicoteta percussió, tambors de mà, claus i fins a la primerenca percussió corporal. 

Percussió als 5 sentits, que ens permetrà viatjar entre l’ampli món de so, fascinant món de la música: els sons, el timbre, el color, el ritme…

Els objectius que persegueix aquest taller de percussió són entre d’altres: 

 • Interpretar amb instruments de percussió ritmes, obstinats i seqüències rítmiques.
 • Conéixer l’ús dels diferents instruments utilitzats, les seues possibilitats sonores i tímbriques. 
 • Mantindre la pulsació individual i dins del grup.
 • Crear xicotetes cèl·lules rítmiques a manera de solo.
 • Participar activament del grup, respectant l’ordre d’actuació.
 • Utilitzar la memòria abstracta tant rítmica com melòdica. 

Continguts

Per a això es treballen els continguts següents: 

 • Ritmes i obstinats amb negres, corxeres i silencis d’aquestes, i combinacions rítmiques amb una pulsació comuna. 
 • Escolta i espera del moment en el qual intervé. 
 • Interpretació de forma aleatòria i sense pulsació. 
 • Treball en grup. 
 • Coneixement i ús d’instruments de percussió convencionals i no convencionals.