Aquafonia és una simbiosi entre l’art més efímer -la música- i dos elements universals i comuns a totes les cultures: l’aigua  i la infantesa. L’experiència d’Aquafonia es vertebra a través de tres activitats -Taller, Concert i Formació-, en què el binomi música i aigua permet la descoberta del valor artístic de sons, instruments, obstinats, partitures, coreografies, melodies, tècniques interpretatives, etc. que nodreixen la imaginació acústica i que incideixen en les emocions.