Per a La Cabana, «aprenentatge» és tot allò que parteix d’un impuls propi, tota experiència motivada intrínsecament, sense conducció dels adults i que engloba totes les dimensions de la persona: psicomotrius, emocionals, socials i cognitives. Volem ampliar la nostra mirada i situar l’infant com a protagonista del seu propi aprenentatge. Cada projecte o escola d’educació viva té uns valors propis que la fan especial.