Sonideando el espacio. Dibuixem el so del nostre moviment

Música i plàstica (veu i moviment)