Associació Totsona

L’Associació Totsona neix amb el desig de promoure i dur a terme activitats relacionades amb la música i l’educació tant en l’entorn escolar com en l’àmbit familiar.
Sota la direcció i l’assessorament de la Dàmaris Gelabert, l’associació organitza tallers, cursos i esdeveniments per donar a conèixer les possibilitats educatives de la música.
L’associació també està involucrada en projectes d’investigació i d’atenció musicoterapèutica aixi com en la seva difusió.
Un altre dels seus objectius és l’organització d’activitats de caràcter benèfic i social relacionats amb el món dels infants i de la música.
L’equip de l’Associació Totsona, vol que Taral·la (Fira de la Música i l’Educació)  sigui un punt de trobada de tots aquells que estem convençuts i volem reivindicar, defensar, compartir i aprendre sobre la música com a part essencial de l’educació, que ajuda a créixer, despertar i desenvoupar les capacitats de l’èsser humà.

Missió

La finalitat principal de l’Associació Totsona és promoure i desenvolupar les activitats relacionades amb el desenvolupament pedagògic musical en l’àmbit familiar i docent.

Activitats

  • Desenvolupament de projectes d’investigació i d’atenció musicoterapèutica i la seva difusió.
  • Organització d’actes i esdeveniments de lleure i educatius per donar a conèixer i ampliar els objectius pedagògics de l’associació.
  • Organització de fires, seminaris, cursos i tallers dirigits al públic general i especialitzat.