Col·lecció de 3 volums de l’obra: La meva música. Improvisació al piano

Editorial de Música Boileau