Montserrat Prat

És llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, i doctor en Didàctica de les Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Té experiència docent en formació no reglada, a secundària (matemàtiques) i a la universitat (UAB, Blanquerna-URL, UViC-UCC, Uned).

Actualment és professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport de la BlanquernaURL, i a la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona; on imparteix docència als graus d’Educació Infantil i Primària. També imparteix docència al Màster en Innovació en Didàctiques Específiques – Itinerari Matemàtiques, de la UViC- UCC.

És membre del projecte Comenius European Music Portfolio-Maths, i coordinadora del grup de treball de mestres Musicomàtics (música i matemàtiques), reconegut per Rosa Sensat. També és membre dels grups de recerca EMiC:CoM (Educació Matemàtica i Context: competència Matemàtica), i GERI (Grup d’Estudi i Recerca sobre la Infància).

MÚSICA I MATEMÀTIQUES – “MUSICOMÀTICS”

Practicar i descobrir activitats que combinen música i matemàtiques.