Cristina González

És doctora en didàctica de la música (amb premi extraordinari),  màster en musicologia i educació musical, diplomada en magisteri en l’especialitat de música (amb premi extraordinari)  i titulada en grau professional de piano.

Té experiència com a docent tant en escoles de música com en diverses universitats (UAB, UB i UIC) on ensenya música als futurs mestres de primària. També ha estat professora de pedagogia musical al Conservatori Superior del Liceu.

Ha fet diversos cursos de formació sobre música i interdisciplinarietat, i una de les seves línies de recerca versa sobre la metodologia d’ensenyament-aprenentatge dels projectes de treball dins l’àrea de música. És membre del projecte Comenius European Music Portfolio-Maths, i coordinadora del grup de treball de mestres Musicomàtics (música i matemàtiques), reconegut per Rosa Sensat.

MÚSICA I MATEMÀTIQUES – “MUSICOMÀTICS”

Practicar i descobrir activitats que combinen música i matemàtiques.